Brändin visuaalinen identiteetti on sen näkyvin ilmentymä, jotain mikä kokoaa yhteen sen miltä brändi näyttää ja tuntuu asiakkaille ja yleisölle. Jos visuaalinen identiteetti vaikuttaa heikolta tai epäammattimaisesti toteutetulta, miksi asiakas olisi kiinnostunut siitä tai ei kääntyisi tasokkaammalta vaikuttavan kilpailijan puoleen?

Mikä on visuaalinen identiteetti?

Visuaalinen identiteetti pitää sisällään kaiken kuvallisen ja graafisen materiaalin yrityksen logosta nettisivuihin sekä esimerkiksi myymälän sisustukseen ja asiakaspalvelijoiden vaatteisiin. Värit, typografia (fonttien käyttö), graafiset elementit, valokuvat ja kuvitukset ovat fyysisiä visuaalisen identiteetin osia.

”Design is the silent ambassador of your brand”

Paul Rand

Hyvä visuaalinen identiteetti on johdettu brändistrategiasta joka sisältää muun muassa brändin mission, vision sekä arvot. Visuaalisella ilmeellä on näin mahdollista vahvistaa mielikuvaa yrityksen olemuksesta ja samalla luoda asiakkaan ja brändin välille kestävä suhde.

Viestinnän sisältö on tietenkin yhtä tärkeä kuin brändin visuaalinen olemus. Hyvä brändiviestintä on tarkkaan suunniteltua: mitä, miten ja kenelle puhutaan. Brändin persoonallisuus ja identiteetti tulevat esiin visuaalisuuden ja sisällön yhteisvaikutuksen kautta.

Miten visuaalinen ilme rakennetaan?

Visuaalisen identiteetin suunnittelu lähtee brändistrategian tarkastelusta ja nykyisen identiteetin analysoimisesta. Jos kyseessä on uusi yritys, on alkuun määriteltävä yrityksen olemassaolon tarkoitus, missio, visio sekä persoonallisuus. Kun nämä asiat ovat selvillä, voidaan päättää tavoitteet uudelle visuaaliselle identiteetille.

Ilmeen suunnittelussa olisi hyvä käydä läpi ainakin nämä vaiheet:

 • Brändistrategian tarkastelu
 • Nykyisen identiteetin analysointi
 • Kohderyhmän määrittely
 • Kilpailijoiden listaaminen
 • Tavoitteiden määrittely
 • Ideointi
 • Visuaaliset luonnokset
 • Design systeemin luominen

Perusteet oikeanlaisille design-ratkaisuille löytyvät aina tutkimalla lähtökohtia ja tavoitteita. Kilpailukentän kartoitus kuuluu tietenkin myös jokaiseen visuaalisen identiteetin suunnittelu projektiin, mutta matkimalla muita tai vain seuraamalla uusimpia trendejä ei luoda persoonallista visuaalista identiteettiä. Ainoastaan brändi joka tuntee itsensä pystyy luomaan erottuvaa ja mieleenpainuvaa viestintää.

Kun olet tilaamassa visuaalista ilmettä varaa projektiin sopivasti aikaa. Suunnittelija tarvitsee riittävästi aikaa aiheen tutkimiseen, luonnosten tekemiseen sekä kokonaisilmeen hahmotteluun, jotta tuloksena on paras mahdollinen ehdotus. Pienen tai keskisuuren yrityksen visuaalisen identiteetin luomiseen tai uudistamiseen kannattaa projektin sisällöstä riippuen varata aikaa noin 3–­8 viikkoa.

Milloin on aika uudistaa visuaalinen identiteetti?

Visuaalinen ilme suunnitellaan aina tulevaisuutta varten, jos nykyinen ilme ei kannattele brändiä tänään, ei se tee sitä luultavasti huomennakaan. On siis aika raivata tilaa uudistukselle.

On kuitenkin hyvä määritellä ne perustelut miksi uudistusta lähdetään tekemään, kuulostaako joku näistä tutulta?

 1. Visuaalinen ilme ei ole johdonmukainen
 2. Logo ei toimi digitaalisissa ympäristöissä tai se ei näytä enää ajankohtaiselta
 3. Visuaalinen ilme on epäkäytännöllinen eikä puhuttele kohdeyleisöä
 4. Brändin ilme muistuttaa liian läheisesti kilpailijan ilmettä
 5. Yrityksen arvot eivät välity visuaalista viestinnästä
 6. Yritys kasvaa uusille markkina-alueille

Jos tarvitset suunnittelijan visuaaliselle ilmeelle, ota ihmeessä yhteyttä minuun ja pyydä tarjousta!

Artikkelikuva: Photo by Kristian Egelund on Unsplash