Taitto on lyhyesti sanottuna julkaisun elementtien sommittelua ja tyylittelyä tiettyyn muotoon. Jokainen näkee kymmeniä erilaisia taittoja joka päivä, mutta moni ei oikeastaan tiedä mitä taittotyö sisältää. Esitteet, lehdet, mainokset, käyntikortit, kirjat ja nettisivut taitetaan kaikki tietyn näköiseksi, muutoin ne olisivat pelkkää muodotonta tekstimassaa ilman kuvia.

Kaikki näistä esimerkeistä vaativat erilaisen taiton johtuen niiden eri käyttötarkoituksista.

Kirjan sivut taitetaan oletuksella että ihminen syventyy lukemaan niitä sivutolkulla, kun taas lehtimainosta vilkaistaan muutama sekunti. Päivänselvää siis että näiden suunnittelussa pätee ihan eri säännöt.

Kirjan taitossa pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon typografinen muotoilu, kuten fonttien valinta ja niiden koko, rivi- ja sanavälit sekä tavutus.

Mitä enemmän kokemusta taittajalla on sitä varmemmin erilaisiin materiaaleihin liittyvät olennaiset asiat tulee otettua huomioon. Oma taittokokemukseni on kertynyt suunnittelemalla mm. lukemattomia esitteitä, nettisivuja, asiakaslehtiä, vuosikertomuksia, mainoksia, banderolleja, messuseiniä, käyntikortteja, opasteita rakennuksiin ja joitain pakkauksia. Valikoituja työnäytteitäni löydät Työt -sivultani.

Taiton peruselementit

Taiton perusyksikkö on sivu tai aukeama, visuaalinen tyylittely tehdään päättämällä asioista kuten gridit, marginaalit, typografia, värit, graafiset elementit, kuvat ja näiden asettelu. Jokainen näistä osista taas on melkeinpä oma taiteenlajinsa, joista graafisella suunnittelijalla on paljon tietoa. Esimerkiksi erilaisista grideistä voit lukea lisää täältä.

graafinen suunnitelija tekee taiton taitto-ohjelmassa.
Näkymä taitto-ohjelmasta: Aukeamaan suunnitellaan marginaalit, palstat, fontit sekä tekstien ja kuvien asettelu.

Graafikko tekee printtitaiton useimmiten taitto-ohjelmassa. Adoben InDesign on hyvä ohjelma jossa on paljon ominaisuuksia joiden avulla monet asiat voi automatisoida, mutta silti taittaminen on kokonaisuutena edelleen aika manuaalista. Tekstimassat ja kuvat eivät asetu itsestään kauniisti sivuille, vaan niiden käsittelyyn tarvitaan ammattilainen joka tietää mitä tekee.

Millainen on hyvä taitto?

Taiton onnistumista voi arvioida, kun tietää mikä tavoite on ollut: sen pitäisi aina ohjata sitä mihin muotoon viestin ulkoasu muokataan. Mitä visuaaliselta ulkoasulta odotetaan vaikuttaa olennaisesti: halutaanko herättää huomiota, vaikuttaa uskottavalta tai puhutella tiettyä yleisöä vaikkapa nuorisoa tai urheilusta kiinnostuneita. Jos vaikka halutaan myydä mahdollisimman paljon sportti-lehtiä niin puolialastoman Neymarin kuva kannessa on luultavasti tosi hyvä valinta.

Hyvä taitto on tietenkin myös mielipide kysymys, itse arvioin usein taittoja sen perusteella, että onko ulkoasu ajankohtainen ja sopiiko se aiheeseen. Analysoin typografiaa, kuvavalintoja ja myös sitä miten otsikoiden ja kuvien suhde toimii.

Se mitä pidetään hyvännäköisenä taittona vaihtelee myös trendien mukaan. Nyt esimerkiksi rohkea värien ja typografian käyttö on suosittua.

Apple Music -etusivulle on upotettu monta visuaalista trendiä.

Teknisesti on olemassa paljon sääntöjä, joiden pohjalta voidaan arvioida onko taitto tehty laadukkaasti. Hyvän taiton aikaansaaminen vaatii ammattitaitoa ja tarkkuutta.

Huolimaton taitto antaa kuvan siitä ettei ulkoasusta ole välitetty, ja lukijalle voi herätä epäilys sitä kautta myös viestin uskottavuudesta – Eli kannattaa tosiaan palkata ammattilainen suunnittelemaan ulkoasu viestille.

Sisällön suunnittelu

Jotta taitosta voidaan tehdä paras mahdollinen on tietenkin olennaista mitä sisältöä julkaisuun tulee. Mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu teksti- ja kuvasisältö on lähtökohta sille että taitosta voi tehdä hienon ja kiinnostavan. Siksi sisältö on aina mietittävä valmiiksi ennen taiton aloittamista.

Vaikka sisältö olisikin taitavasti kirjoitettu, ei se välttämättä istukaan oikein suunniteltujen kuvien kanssa tai se on liian pitkä. Silloin on muokattava sisältöä tai mietittävä kuvien tai sivujen määrää taitossa uudelleen.

Mitä graafinen sunnittelija tekee taittotyön aikana

Tiivistetysti taitto etenee yleensä graafikon pöydällä näiden vaiheiden kautta:

  1. Yleisilmeen suunnittelu
  2. Taittopohjan tekeminen
  3. Varsinainen taitto eli tekstin juoksutus, kuvien ja elementtien valinta ja asettelu
  4. Korjauskierrokset
  5. Viimeistely (painoon tai digijulkaisuun)

Yleisilme

Yleisilmeen suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi olemassa oleva yritysilme, painotus ja mittasuhteet, hierarkia, kontrasti ja rytmi. Jos mitään valmista ilmettä ei ole niin sitten lähdetään briiffin mukaisesti etsimään sopivaa tyyliä.

Socio Designin tekemä Trace Magazinen taitto on ajankohtaisen epäsymmetrinen ja rikottu.

Tässä vaiheessa muutaman sivun ja kannen sisältö riittää, jotta ilmeen voi hahmotella yhdelle tai kahdelle aukeamalle. Ilme käydään läpi asiakkaan kanssa, jotta yhteinen sävel löytyy.

Taittopohja

Taittopohjan määrittely on tekninen ja useimmiten todella tärkeä työvaihe, joka määrittelee sen, miten tarkkaa jälkeä lopputuloksesta tulee. Mitä parempi pohja, sitä nopeammin taitto voi myös edistyä.

Taittopohja on sekä pohjapiirros sille, miten taiton elementit asettuvat, että tyylien koodaus vaihe. Tekstityylit määritellään kappale- ja merkkityyleihin, jotta julkaisu pysyy yhtenäisenä, värit määritellään väripalettiin ja niin edelleen.

Pohjan tekoon menevä aika riippuu paljon julkaisun laajuudesta, aikakausi-lehden tyyppisessä pohjassa pitää ottaa huomioon valtavasti erilaisia tyylejä, kun taas yhden sivun flyeriin ei tarvita kappale- tai merkkityylejä.

Asiakkaan päässä tämä vaihe on tavallaan aika näkymätön, vähän sama kuin nettisivuja tilatessa tekijä esittelisi sinulle koodia.

Varsinainen taitto

Kun sisältöä voi alkaa syöttämään taittoon, alkaa niin sanottu varsinainen taitto. Todelliset tekstimassat ja otsikoinnit laitetaan paikoilleen ja asetellaan kuvien kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Joskus kuvia ei ole valittu vaan ne etsitään tässä vaiheessa, kun sisältö valkenee, se voi myös viedä aikaa tässä työvaiheessa. Vaikka pohja on tehty ja se määrittelee paljon, on myös todella paljon asioita, jotka pystyy päättämään vasta tässä vaiheessa oikean sisällön kanssa.

Korjauskierrokset

Sisältöön ja myös taittoon tulee yleensä jotain korjattavaa, kun sitä oikoluetaan. Jotkut ratkaisut vaativat muutamia vedoksia ennen kuin ne asettuvat kaikkia miellyttävällä tavalla. Kommentit on hyvä aina koostaa yhtenäiseksi, niin korjausten teko on mahdollisimman nopeaa.

Taiton viimeistely

Viimeisessä vaiheessa kun taitto on niin sanotusti lukittu eli mitään muutoksia ei enää tehdä, voi käydä läpi vielä kertaalleen läpi jokaisen rivin ja tavun jotta taitto olisi typografialtaan mahdollisimman virheetön. Tavuja ei ole liikaa peräkkäisillä riveillä, orposanoja tai rivejä ei mielellään olisi ja kaikki välistykset myös näyttävät siisteiltä.

Useimmiten tässä vaiheessa löytyy vielä useita pieniä viilauksia, jotka saattaa nähdä vain harjaantuneella silmällä ja käymällä taittoa läpi tiheällä kammalla.

Automaatiosta huolimatta taitto-ohjelma ei valitettavasti vielä ainakaan osaa ajatella graafikon puolesta tai löytää visuaalisia virheitä, ja taiton tekeminen on tässäkin vaiheessa hyvin manuaalista.

Jos painotyössä on tilattu painolta vedos, tässä vaiheessa korjataan myös painon mahdollisesti tekemiä virheitä esimerkiksi kuvien värimäärityksiin tai muuhun liittyen.

Jäävuoren huippu

Tämä oli hyvin pintaraapaisu laajaan aiheeseen, josta voisi kirjoittaa loputtoman pitkästi, mutta toivottavasti sait kuvan siitä mistä on kyse ja mitä yleensä graafisen suunnittelijan tekemä taitto pitää sisällään.

Jos tarvitset graafikkoa tai taittajaa projektillesi, ota rohkeasti yhteyttä! Info sivultani löydät lisää tietoa osaamisestani.