Jos olet etsinyt vastausta kysymykseen "Mikä on logosuunnittelun hinta?" tiedät varmasti, että eri tekijöiltä saat eri vastauksen. Tässä blogitekstissä käyn läpi logosuunnittelun hinnoittelun taustalla olevia asioita, ja mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitset logon suunnittelijaa.

Logosuunnittelun hinta - missä numeroissa liikutaan?

Yleisesti ottaen logosuunnittelun hinta voi olla kaikkea 10-100 000+ euron väliltä. Netissä tarjottavan palvelun kautta tehdyn ”logon” hinta voi olla tuon 10 euroa. Kun yritysjätti Andersen Consulting vaihtoi nimensä Accentureksi vuonna 2001, brändiuudistuksen ja logosuunnittelun hinnaksi tuli ennätysmäiset 100 miljoonaa dollaria.

Accenture logosuunnittelun hintalappu oli ennätysmäisen suuri. Logon suunnitteli Landor.

Karkea esimerkki osoittaa, että yrityksen kokoluokka ja logolta vaadittu laadun taso vaikuttavat paljon. Jos yritykselle tai yhteisölle halutaan vain joku toistettava symboli, jonka ulkoasulla ei koeta olevan juurikaan merkitystä, niin näillä perusteilla usein halutaan halvin mahdollinen vaihtoehto.

Jos taas ajatellaan kokonaiskuvaa ja brändimielikuvaa, ymmärretään että logon laatukriteerit kannattaa pitää korkealla, jos haluaa erottua kilpailijoista ja viestiä logon kautta niitä asioita, joista asiakkaat yrityksen tai palvelun tunnistavat. Logon tärkeimpiä rooleja on vahvistaa yrityksen tunnistettavuutta, ja tällöin laadukkaan logon suunnittelu kannattaa alusta asti, jotta sitä voidaan käyttää pitkällä aikavälillä ja rakentaa uskottavuutta asiakkaiden mielessä.

Jos haluat lukea yleisesti logosuunnittelusta ja trendeistä olen kirjoittanut aiheesta aiemmin täällä.

Logosuunnittelun hinta riippuu projektista

Logosuunnittelun hinta voi siis olla projektista riippuen hyvin erilainen. Logosuunnittelun hinnat voisi jakaa kolmeen luokkaan:

  1. Alin taso (100-1 000 €)
  2. Keskitaso (1 000-10 000 €)
  3. Huipputaso (10 000+ €)

Pienet perheyritykset ja voittoa tavoittelemattomat yritykset maksavat logostaan eri summan kuin suuret miljoonien eurojen voittoa tekevät yritykset. Tämä johtuu muutamastakin asiasta, ensinnäkin suunnittelijan työmäärä eroaa näissä projekteissa huimasti. Suuryrityksen logosuunnittelu-projekti on massiivinen ja kestää luultavasti useita kuukausia, kun taas pienyrityksen logo voidaan saada valmiiksi muutamassa viikossa.

Suuret kansainväliset yritykset, jotka hyötyvät suoraan taloudellisesti design uudistuksesta, joutuvat myös ymmärrettävästi maksamaan tästä enemmän. Nämä logot menevät usein siksi 10 000 kategoriaan. Suunnittelutoimisto siis saa osuuden tekemänsä työnsä hyödyistä, eli hinnoittelu perustuu työn arvoon, ei niinkään välttämättä käytettyihin työtunteihin ja kustannuksiin. Huipputason logosuunnittelu-projekteissa on myös yleensä takana kokonainen tiimi markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia ja useampi visuaalinen suunnittelija.

Huipputason logoprojekti saattaa myös sisältää kokonaisen brändi- ja viestintästrategian. Logo voidaan tehdä monissa eri väreissä, sloganilla ja ilman, symbolilla ja ilman sekä eri asetteluilla. Lisäksi logolle on tehtävä kattavat ja tarkat käyttöohjeet, jotta yhteistyökumppanit osaavat käyttää logoa ja sen versioita oikein.

Logosuunnittelun hinta-erot: Miten 100 ja 1 000+ euron logot eroavat toisistaan?

Jos joku tarjoaa sinulle logosuunnittelun 100 € hintaan, siitä voisi päätellä, että henkilö on ehkä päätoimisesti muualla töissä tai tekee opiskelun ohella suunnittelua. Päätoimiselle graafikolle, saati sitten suunnittelutoimistolle tämän tasoinen hinnoittelu ei ole kannattavaa liiketoimintaa. Suomen Freelance-journalistit suosittelevat vuonna 2021 graafisen suunnittelijan tai art directorin tuntihinnaksi 110,50 €. 

Sanoisin että logon suunnitteluun briiffipalaverista lopulliseen toimitukseen menee vähintään noin 10–20 tuntia. Itse teen tarjouksen kuitenkin perustuen projektin luonteeseen ja kokoon kuin työtuntiarvioon. Eli jos puhutaan pienyrityksen tekstilogosta, josta tehdään muutama versio, on mahdollista tehdä logo n. 400 euron hintaan. Tähän ei silti mahdu paljoa toimialan tutkimusta, kilpailijoiden analysointia, useita luonnoksia tai ohjeistoa logon käyttöön. Tällä hinnalla saat kuitenkin työtunnit vähintään noin puoleen hintaan mitä työhön menee aikaa.

Käytännössä suunnitteluprosessi on se, joka näissä hinnoissa vaihtelee. Mitä logosuunnitteluprojekti tulee sisältämään ja mitkä vaatimukset asiakkaan puolelta logoon kohdistuvat? Jos yritys tarvitsee logon joka sisältää tekstin lisäksi ikonin (logotyyppi + liikemerkki) ja josta tehdään useampia variaatioita sekä graafiseen ohjeiston, silloin hinta tulee nousemaan lähelle tuota 1 000 euron hintaa.

Logon suunnitteluprosessi alkaa aina tutkimuksella, jossa haastatellaan asiakasta ja otetaan selvää yrityksen tavoitteista. Seuraavaksi saatetaan tutkia kilpailijoita ja asiakasyrityksen positiota heihin nähden, mitä kilpailuetuja on ja millä tavalla niistä pitäisi viestiä. Mitä edullisemmin logo on luotava, sitä vähemmän aikaa jää tutkimukselle (jos ollenkaan) ja sitä nopeammin on vain ryhdyttävä luomaan luonnoksia. Tämä voi tulla lopulta kalliiksi, jos lähtökohdat eivät ole selkeät ja lopputulos ei perustu todellisiin huomioihin, havaintoihin ja päätelmiin.

Mitä logosuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon?

Hyvä logon suunnittelija katsoo aina kokonaisuutta, ottaa selvää asiakasyrityksen strategiasta ja tavoitteista, kokonaisilmeestä sekä tutkii kilpailukenttää. Ehkä projektin alussa käykin ilmi, ettei nykyinen visuaalinen ilme kokonaisuudessaan viesti oikeita asioita, jolloin sekin kannattaa päivittää logosuunnittelun yhteydessä.

Ammattigraafikko ottaa logoa suunnitellessaan teknisesti huomioon monia asioita, jotka ovat tärkeitä logon onnistumisen kannalta. Hyvä logo on:

1. Aiheeseen sopiva

Onko logo tyylillisesti sopiva aihealueeseen, jota yritys tai yhteisö edustaa. Väritys ja typografia sekä mahdollinen ikoni valitaan ja tehdään aiheen mukaan. Lasten vaatebrändin logo voi toimia hyvin värikkäänä mutta hautaustoimiston logon on parasta olla hillitty.

2. Luettava

Onko logon teksti ja mahdollinen ikoni luettava ja ymmärrettävä. Puhutteleeko muotokieli kohderyhmää ja erityisesti onko se ymmärrettävä heille. Tärkeä huomioon otettava asia ovat myös logon pienemmät käyttökohteet kuten sosiaalinen media ja digitaaliset sovellukset. Logon tai sen osien on skaalauduttavat myös näihin tarkoituksiin.

3. Muistettava

Logon on hyvä olla modernin näköinen ja tyylillisesti tätä päivää, mutta liian trendikäs ratkaisu saattaa hyvin pian näyttää vanhentuneelta. Erikoisten efektien käyttö tai liian monimutkainen muotokieli kannattaa unohtaa, sillä parhaiten mieleen jäävät yksinkertaisemmat ratkaisut.

4. Mustavalkoinen

On hyvä muistaa, että logoa voidaan joutua käyttämään painoteknisistä tai muista syistä myös värittömänä, mustana tai valkoisena (Esim. kaiverrus). Joten vaikka ensisijainen versio olisi värillinen, on hyvä pitää huoli, että kokonaisuus toimii yhtä hyvin myös ilman värejä.

5. Skaalattava

Logon on toimittava sekä painotuotteissa käyntikorteista esitteisiin sekä digitaalisissa sovelluksissa kaikissa näyttökoissa. Ehkä siitä tuotetaan myös valotauluja tai sillä brändätään auton ulkopintaa. Oli käyttötarkoitus mikä tahansa, logon on toistuttava tunnistettavana ja hyvälaatuisena. Ammattilaisgraafikko tekee sinulle kaikki tarvittavat tiedostoversiot ja ottaa suunnittelussa huomioon tarvittavat asiat.

Näin valitset logollesi suunnittelijan

Visuaalinen tyyli on yksi tärkeä kriteeri valitessasi logon suunnittelijaa, olisi hyvä että jotkut suunnittelijan työnäytteistä miellyttävät sinua, näin varmistat että saat lopputuloksena sellaisen logon josta pidät. Älä välitä vaikka suunnittelijalla ei välttämättä olisi juuri sinun toimialaasi liittyen olemassa olevia työnäytteitä - hyvä suunnittelija osaa kyllä tehdä laadukkaan ja hyvän logon mistä tahansa aiheesta. Suosittelen etsimään muutamia sinua kiinnostavia suunnittelijoita ja sitten pyytämään heiltä tarjouksen.

Suunnittelijat hinnoittelevat työnsä eri tavalla. Se mitä logosuunnittelu tarjoukseen sisältyy vaihtelee tekijän mukaan. Jotkut muun muassa myyvät samalla mukana tekijänoikeudet ja toiset eivät. Kokeneemmat suunnittelijat ovat yleensä kalliimpia kuin alalle vasta valmistuneet tai opiskelijat. Kokeneilla suunnittelijoilla on enemmän referenssejä ja he eivät siksi tarjoa logoa välttämättä edullisimpaan hintaan saadakseen työnäytteitä.

Kokeneemmat suunnittelijoilla on useimmiten vakiintuneet työtavat ja he osaavat viedä projektit alusta loppuun asiakasta palvellen, ohjata ja auttaa asiakasta, jotta logoprojektista ja lopputuloksesta tulee onnistunut.

Itselläni on 14 vuoden työkokemus graafisena suunnittelijana ja art directorina ja olen tehnyt design-työtä hyvin monipuolisissa projekteissa vuosien varrella. Jos tarvitset logollesi suunnittelijaa, ota ihmeessä yhteyttä! Valikoituihin logo työnäytteisiini voit tutustua täällä.

Artikkelikuva: by Taneli Lahtinen on Unsplash