Meluton Oy on äänieristysratkaisuiden, laminoinnin ja muovauksen asiantuntija. Sain alkuvuodesta tehtäväkseni uusia Meluttoman tuote-esitteiden ilmeen ja siinä samassa päätettiin myös päivittää perinteikäs logo modernimmaksi. Olen kirjoittanut aikaisemmassa postauksessani myös yleisesti logoista ja logosuunnittelusta.

Monesti yrityksen logolla on pitkät perinteet, ja jos on saavutettu vahva tunnettuus, sitä ei ihan kevyin perustein lähdetä muokkaamaan. Meluttoman logo oli suunnitteltu yrityksen perustusvaiheessa vuonna 1977 joten sillä tosiaan oli pitkä historia takanaan.

Alkuperäinen Meluton logo

Lähtökohtana oli että tunnuksen pääpiirteet säilyvät: Fontissa oleva pehmeälinjaisuus ja liikemerkin eli patjamaisen M-muodon idea, joka liittyy muotoiluun ja kerrostamiseen nimenomaan Meluttoman tuotteiden valmistuksessa.

Liian kauas alkuperäisestä logosta suunnittelussa ei siis saanut lähteä, mutta suunnittelijana näin monta kohtaa jotka kaipasivat parannusta jo pelkästään logon käytön kannalta.

Ikoni

Vanhan ikonin M-muodon paksut linjat tekivät siitä vahvan liikemerkin, jonka takia se onkin varmasti kestänyt yrityksen historiassa pitkään.

Kun tarkastelin logoa nykyaikaisten tyylien valossa, vaikutti siltä että kokosuhteet tuntuivat kuitenkin olevan hieman epäsuhtaiset: ikoni vaikutti melko raskaalta elementiltä ollessaan tekstin päällä. Taustalla näkyvä ohuempi linja ei toiminut lainkaan pienennettynä vaan se katosi melkein näkyvistä.

Uuden ja alkuperäisen tunnuksen kokosuhteiden vertailu

Kaipasin myös ikoniin ja kokonaisuuteen lisää sulavuutta ja yhtenäisiä muotoja, niin että ikoni ja teksti puhuisivat enemmän samaa muotokieltä eikä kumpikaan tuntuisi toista vahvemmalta.

Lähdin työstämään uutta logoa sen haastavammasta osasta eli ikonin muodosta. Kaarien korkeus ja se kuinka lähellä kaarien linjat ovat toisiaan on suuri osa lopputulosta, näyttääkö M-kirjain liian leveältä vai juuri hallitulta ja sopivan levyiseltä. Linjojen päätekohdat saivat myös lopulta pyöristetyt päät jotta muoto ei katkeaisi liian terävästi alla olevaan pyöreälinjaisen fonttin lähellä.

Uusi ikoni

Kirjoitusasu

Alkuperäisessä logossa käytetty fontti ei kestänyt hyvin pientä kokoa: paksut kirjaimet olivat kovin lähellä toisiaan, jonka takia niiden välille ei jäänyt juurikaan tilaa pienessä koossa. Se tekee tekstistä helposti heikommin luettavan.

Uusi ja alkuperäinen tunnus eri kokoisena

Fontin valinnassa oli tärkeää löytää tasapaino helposti lähestyttävän ja ammattimaisen tyylin kanssa. Korkea laatu ja ammattitaito olivat asioita joita uuden logon tulisi viestiä. Omnes kirjainperheen Medium -leikkaus sopi ikonin pariksi täydellisesti. Fontissa on selkeät muodot, tasapainoinen olemus ja pyöreät päätteet (ympyröity). Kirjaimissa on myös rytmiä ja jatkuvuutta, e- ja t-kirjaimissa oleva koukkupääte linkittää kirjaimet kauniisti seuraavaan.

Uuden logon fontti

Yhdistelmä

Ikonin ja tekstin yhdistäminen on oma työvaiheensa, jossa erikseen tarkastellaan näiden kahden muodostamaa visuaalista elementtiä. Miten kahden elementin kokosuhde toimii parhaiten, kumman muodon on oltava isompi ja miten se kannattaa asetella.

Uusi tunnus

Vaikka elementit haluttaisiin laittaa keskitetysti allekkain, kuten tässä tapauksessa, välttämättä teknisesti keskittäminen ei tuo täydellistä lopputulosta vaan muodot saattavat kallistua oikeaan tai vasempaan riippuen esimerkiksi kirjainten tai ikonin muodosta.

Tässä viimeisessä vaiheessa on luotettava enemmän silmään kuin tekniikkaan, muutoin voi lopputuloksena olla logo joka on “keskitetty” mutta näyttää siltä kuin se ei olisikaan sitä. Graafinen suunnittelu on sen verran pinnallista, että se miltä asiat näyttävät on loppujen lopuksi se millä on merkitystä.